Аналіз впливу регуляторного акту до проекту рішення районної ради «Про затвердження Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району

         Повідомлення про оприлюднення проекту рішення районної ради  «Про затвердження Положення про  порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та  селищ Маньківського району та типових договорів» з метою одержання пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

            Просимо виважено та з розумінням віднестись до даного матеріалу і проаналізувавши запропоноване, у разі необхідності, внести свої пропозиції.

         Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо доцільності прийняття зазначеного проекту рішення районної ради просимо надсилати у письмовій формі протягом 1 місяця з дня його оприлюднення (дата оприлюднення: 09.01.2017) на адресу: 20100,                смт Маньківка, вул. Шевченка, 9, Маньківська районна рада.

Спосіброприлюднення:оофіційнаоweb-сторінка Маньківської районної ради manrada.gov.ua

         (Аналіз впливу регуляторного акта проведено відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308)

 

 

Аналіз впливу регуляторного акту

до проекту рішення районної ради

«Про затвердження Положення про  порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та  селищ Маньківського району та типових договорів»

 

     1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається       розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту

 

         Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сі та селищ Маньківського району за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління розроблене з метою забезпечення ефективних майнових відносин у сфері комунального майна та встановлення єдиних вимог до порядку його закріплення.

 

2. Цілі державного регулювання

 

         Цілями регуляторного акту є:

• введення в дію єдиного Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління;

• затвердження Типового договору про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району на праві господарського відання;

• затвердження Типового договору про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району на праві оперативного управління.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 

         Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень районної ради як власника майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського, які визначені у статтях 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

4. Механізм реалізації мети

 

         Проектом Положення встановлюються єдині вимоги до порядку закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського  району за установами, підприємствами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління та укладання між районною радою та установою, підприємством, організацією договорів на закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління.

         Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму закріплення майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району за установами, підприємствами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління та сприятиме більш ефективному його використанню та здійснення контролю за ним.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінки можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

 

         Застосування Положення зобов’яже суб’єктів господарювання, майно яких належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району, більш сумлінно та бережно використовувати майно.

         Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

 

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

 

         Введення в дію Положення дасть можливість більш ретельно відслідковувати рух майна (нерухоме, рухоме), що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району та контролювати його використання.

 

        7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

 

         Строк дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення до Положення вноситимуться в разі потреби та при внесенні змін до чинного законодавства України.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

         Дасть можливість більш ретельно вести контроль та облік майна що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району.

 

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

 

         Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися такими способами:

         - базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до початку набуття його чинності під час надходження пропозицій і зауважень та їх аналізу;

         - повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін;

         - періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки  з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого його удосконалення.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                         С.І. Лещенко

 

 

 

МАНЬКІВСЬКА  РАЙОННА   РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 14.02.2017                                     № 15-   /VІІ

 

Про затвердження Положення про  порядок

закріплення майна спільної власності

територіальних громад сіл та  селищ

Маньківського району та типових договорів

 

Відповідно до статей 136, 137 Господарського кодексу України, пункту 20 частини 1 статті 43,частини 4 статті 60, статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення правового режиму майна та забезпечення підвищення ефективності майнових відносин у сфері управління майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Маньківського району, встановлення єдиних вимог до порядку його закріплення, районна рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок закріплення майна спільною власністі територіальних громад сіл та селищ Маньківського району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління (додаток 1).

2. Затвердити Типовий договір про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району на праві господарського відання (додаток 2).

3. Затвердити Типовий договір про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району на праві оперативного управління (додаток 3).

    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, народного господарства, екології, раціонального природокористування, розвитку малого і середнього бізнесу.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                     С.І. Лещенко

 

Додаток 1

до рішення районної ради

від 14.02.2017 № 15-   /VІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок закріплення майна спільної власності територіальних

громад сіл та селищ Маньківського району за підприємствами, установами,організаціями на правах господарського відання або оперативного управління

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.                     Положення про порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.          Положення визначає порядок закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ району за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління.

       3. Дія цього Положення поширюється на майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району (далі-Майно).

       4. Об'єктами закріплення згідно з цим Положенням є:

а)    цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організаціями, їх структурні підрозділи;

Структурний підрозділ підприємства, установи, організаціями може бути об'єктом закріплення після виділення його в установленому порядку у цілісний майновий комплекс на підставі розподільчого балансу.

б)    нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення, після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об'єкт);

в)    майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ Маньківського району, що не увійшло до статутного фонду господарських товариств, створених у процесі приватизації;

г)           інше окреме індивідуально визначене майно.

5.    Ініціатива щодо закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на правах господарського відання або оперативного управління за підприємствами, установами, організаціями може виходити від органу уповноваженого управляти комунальним майном, а також безпосередньо від керівників підприємств, установ, організацій.

 

ІІ. ПОРЯДОК ЗАКРІПЛЕННЯ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

1.                     Право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Маньківською районною радою для здійснення господарської діяльності, з обмеженням правомочності розпорядження майном за згодою власника.

2.                     Правом оперативного управління визначається речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Маньківською районною радою для здійснення некомерційної господарської діяльності у межах встановлених власником.

3.    Закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на правах господарського відання або оперативного управління за підприємствами, установами, організаціями, а також зміна раніше встановленого правового режиму майна здійснюється за рішенням Маньківської районної ради.

4.    У разі, коли ініціатором закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління, зміни раніше встановленого правового режиму майна виступає орган уповноважений управляти майном, то виконавчим апаратом районної  ради не пізніше, ніж за 20 днів до сесії готується відповідний проект рішення, який подається на розгляд профільних постійних комісій районної ради.

На постійних комісіях розглядається проект рішення та питання ефективності використання майна, що є об'єктом закріплення, доцільності та очікуваних наслідків проведення такого закріплення.

5. При позитивних висновках профільних комісій, проект рішення щодо закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління вноситься на розгляд сесії районної ради.

6. У випадку, коли ініціатором закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області виступає безпосередньо підприємство, установа, організація, то ініціатор не пізніше, ніж за 25 днів до сесії районної ради подає до районної ради відповідне клопотання з обґрунтуванням доцільності та результатів проведення такого закріплення майна.

7. Клопотання направляється до виконавчого апарату районної ради для вивчення та підготовки відповідного проекту рішення або листа-обгрунтування про відмову у закріпленні майна.

8. Підготовлений проект рішення виноситься на розгляд профільних постійних комісій районної ради. 

9. При позитивних висновках профільних комісій, проект рішення щодо закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління вноситься на розгляд сесії районної ради.

10.  Закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління здійснюється за рішенням районної ради шляхом укладення між Маньківською районною радою та підприємством (установою, організацією) договору «Про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району на праві господарського відання» або «Про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району на праві оперативного управління» (далі-Договір).

11. Типові договори «Про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району на праві господарського відання», «Про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району на праві оперативного управління» затверджуються рішенням районної ради.

12. Підготовку договору про закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління здійснює орган управління майном. Договір укладається в трьох примірниках.

13. Невід’ємною частиною Договору на закріплення майна є акт приймання - передачі.

14. Приймання-передача майна, що закріплюється на праві господарського відання або оперативного управління за підприємством, установою, організацією оформлюється актом приймання-передачі протягом трьох робочих днів з моменту укладення Договору, відповідно до прийнятого радою рішення.

15. Для підготовки акту приймання-передачі розпорядженням голови районної ради (у разі його відсутності заступником) утворюється комісія з питань приймання-передачі закріпленого майна.

16. Комісія з питань приймання-передачі закріпленого майна утворюється з врахуванням цільового призначення майна. До складу комісії входять уповноважені представники Маньківської районної ради (депутати, працівники виконавчого апарату),  уповноважені представники підприємств, установ та організацій, які  приймають майно.

      17. Укладення договорів, щодо раніше закріпленого за підприємствами, установами, організаціями майна спільної власності  на правах   господарського   відання,   або   оперативного   управління   проводиться   відповідно  до рішення районної  ради.

 

ІІІ. УКЛАДЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ ТА СЕЛИЩ МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА ПРАВІ ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ АБО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

1. Договір про закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Маньківського району на праві господарського відання або оперативного управління між районною радою і підприємством, установою, організацією укладається не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення сесії.

2. Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо інше не вказано в самому Договорі.

 3. Укладений сторонами Договір закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління в частині істотних умов повинен відповідати типовим договорам, затвердженим районною радою.

4. Зі сторони Власника Договір про закріплення майна підписує голова районної ради (за його відсутності заступник), зі сторони Користувача – керівник установи, підприємства чи організації, або особа, що його заміщує.

2. Умови Договору:

2.1. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.

2.2. Використання майна за цільовим призначенням.

2.3. Страхування майна Користувачем на користь Власника від випадкової загибелі чи пошкодження на суму не меншу ніж його балансова вартість відповідно до норм діючого законодавства.

2.4.Здійснення Користувачем обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, забезпечення доступу до них відповідних організацій з метою їх профілактичного огляду і ремонту.

2.5. Забезпечення Користувачем пожежної безпеки майна.

2.6. Дотримання Користувачем санітарних норм та правил.

2.7. Утримання Користувачем у належному стані майна і прилеглої території та відповідальність за випадкове його знищення та псування.

2.8. Проведення реконструкції, перебудови, поточного і капітального ремонту, технічного переоснащення здійснюється тільки за відповідним дозволом  Власника.

3. Передача майна здійснюється в трьохденний термін з моменту підписання Договору та оформляється актом приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін і є невід’ємним додатком до Договору про закріплення майна.

4. Договір припиняється в разі:

прийняття відповідного рішення сесією районної ради;

продажу об’єкта закріплення майна за участю Користувача за рішенням сесії районної ради;

банкрутства Користувача;

загибелі об’єкта користування;

ліквідації юридичної особи, яка була Користувачем;

невиконання умов Договору.

5. Передача в оренду Користувачем нерухомого майна здійснюється відповідно до Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 19.07.2016 № 9-1/VІI.

6. Договір про закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління може бути розірвано достроково за погодженням Сторін, а також за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених законодавчими актами України та Договором.

7. У разі припинення Договору чи дострокового його розірвання Користувач зобов’язаний у місячний термін повернути Власнику майно, про що складається відповідний акт приймання-передачі. Якщо користувач допустив погіршення стану майна або його загибель, він повинен відшкодувати власнику збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

 

IV. ПОЛІПШЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО Є СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ ТА СЕЛИЩ РАЙОНУ ЗАКРІПЛЕНОГО НА ПРАВІ ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ АБО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

1. Користувач має право за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, перебудову, поточний і капітальний ремонти, технічне переобладнання та поліпшення майна, що використовується відповідно до Договору.

2. При виникненні потреби на проведення робіт, визначених п.1 розділу 4 цього Положення, Користувач звертається до районної ради з відповідним клопотанням для отримання дозволу на виконання таких робіт.

3. Дозвіл на проведення робіт, зазначених у п.1 розділу 4 цього Положення, надається за рішенням сесії районної ради.

4. До заяви Користувачем додається проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

5. При необхідності, Користувач повинен отримати дозвільні документи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для проведення відповідних робіт.

6. Орган управління майном готує відповідні матеріали на розгляд профільної постійної комісії районної ради. За наявності позитивних висновків постійної комісії питання виноситься на розгляд сесії.

7. Вартість виконаних робіт додається до балансової вартості нерухомого майна за рішенням сесії районної ради.

8. Вартість поліпшення закріпленого майна, виконаних Користувачем, відшкодуванню не підлягає.

9. Після проведення реконструкції, технічного переобладнання та поліпшення майна, у разі необхідності, Власник майна, або Користувач проводить дії, пов’язані із внесенням змін до інвентарної справи (технічного паспорта).

 

V. ПОРЯДОК ОБЛІКУ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТРЕТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ ТА СЕЛИЩ МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА ПРАВІ ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ АБО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ УМОВ ДОГОВОРУ

 

1. Облік Договорів про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ району на праві господарського відання або оперативного управління та контроль за дотриманням їх умов здійснює виконавчийапарат Маньківської районної ради.

2. Право господарського відання або оперативного управління підлягає державній реєстрації відповідно до чинного законодавства. Всі витрати на виготовлення необхідних документів, пов’язаних з цим, покладаються на Користувача.

 

 

Керуюча справами                                                                  С.П. Павленко

 

 

Додаток 2

до рішення районної ради

від 14.02.2017 №15-  /VII

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про закріплення майна спільної власності

територіальних громад сіл, селищ Маньківського району

на праві господарського відання

 

смт Маньківка                                                        «___» _________ 20__ року

 

 

Маньківська районна рада (далі – Власник), в особі голови районної ради ____________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та ________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

(далі – Користувач), що діє на підставі___________________________________________________________, з другої сторони, (далі – Сторони) уклали цей Договір про наступне:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

       Предметом договору є передача Власником Користувачеві відповідно до рішення районної ради від ___________ № ________ у господарське відання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району для здійснення господарської діяльності.

       Власник передає Користувачеві в господарське відання майно, а саме _______________________________________________________ (далі-майно),

                                       

що оформляється актом приймання-передачі, який є невід’ємною частиною цього Договору і підписується уповноваженими представниками Сторін.

 

ІІ. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

 

                  2.1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання-передачі.

                  2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у користувача права власності на передане майно. Майно залишається спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Маньківського району.

       2.3. У випадку прийняття районною радою рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передане йому в господарське відання, Користувач повинен у місячний строк повернути Власнику зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.

                  2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту приймання-передачі майна.

                  2.5. У разі неповернення майна, зазначеного в акті приймання-передачі збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі протягом одного місяця.

 

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА

 

       3.1. Власник зобов’язується передати майно, зазначене у розділі І цього Договору, відповідно до акта приймання-передачі, який підписується протягом трьох днів з моменту підписання Договору.

       3.2. Власник зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

 

ІV. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

 

       4.1. Прийняти за актом приймання-передачі майно.

        4.2. Використовувати закріплене майно у відповідності за його цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати його збереження, не допускати знищення та псування.

       4.3. Протягом місяця застрахувати передане в користування майно на суму не менш, ніж його балансова вартість. Надати копії договорів страхування Власнику.

       4.4. Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані.

               4.5. Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту.

              4.6. Виконувати усі санітарні норми та правила.

              4.7. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.

              4.8. Дотримуватися протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду.  

              4.9. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

       4.10. У разі відсутності правовстановлюючих документів на нерухоме майно (свідоцтва про право власності, технічної документації), яке закріплюється за Користувачем, останній зобов’язаний протягом 3-х місяців за рахунок підприємства виготовити ці документи.

 

V. ПРАВА ВЛАСНИКА

 

       5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування та оренду згідно відповідних Договорів.

       5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

              5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.

              5.4. Відповідно до чинного законодавства вилучати із користування надлишкове майно, а також майно, яке не використовується та майно, що використовується не за призначенням.

 

VІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

 

       6.1. Використовувати майно на праві господарського відання для здійснення господарської діяльності.

               6.2. Передавати в оренду майно відповідно до Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 19.07.2016          № 9-1/VІI.

        6.3. Проводити реконструкцію, перебудову, поточний  і капітальний ремонти, технічне переоснащення майна тільки за відповідним дозволом Власника, відповідно до розділу IV Положення про порядок закріплення майна спільної власністі територіальних громад сіл та селищ Маньківського району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління.

       6.4. За погодженням з районною радою пристосовувати майно, передане в користування, до особливостей своєї діяльності.

 

VІІ.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

      7.1. Відповідальність за випадкове знищення та пошкодження майна несе Користувач.

7.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.3. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів у випадку не досягнення згоди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

VІІІ.ТЕРМІН ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

          8.1. Цей Договір вважається укладеним після його підписання та набуває чинності  з моменту підписання Акту приймання-передачі і діє до прийняття рішення районною радою про зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві господарського відання.

8.2. Договір припиняється також у разі:

прийняття відповідного рішення сесією районної ради;

продажу об’єкта закріплення майна за участю Користувача за рішенням сесії районної ради;

банкрутства Користувача;

загибелі об’єкта користування;

реорганізації або ліквідації Сторін за договором;

невиконання умов Договору.

8.3. Договір може бути розірвано достроково за погодженням Сторін, а також за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених законом.

   8.4. Договір може бути змінено лише за згодою Сторін, або за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом.

8.5. Зміни та доповнення до Договору можуть вноситися шляхом укладення додаткової угоди до даного Договору.

 

ІХ. ІНШІ УМОВИ

 

          9.1. Взаємовідносини між Сторонами, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

                             9.2. Цей договір складено в 3-х примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

  1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

Власник:

Гадяцька районна рада:

___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис                     ПІБ

“___“ __________________ 20__ р.

М.П

Користувач:

Повна назва Підприємства ___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис               ПІБ

“___“ ________________ 20__ р.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення районної ради

від 14.02.2017 №15-  /VII

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про закріплення майна спільної власності

територіальних громад сіл, селищ Маньківського району

на праві оперативного управління

 

смт Маньківка                                                        «___» _________ 20__ року

 

 

Маньківська районна рада (далі – Власник), в особі голови районної ради ____________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та ________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

(далі – Користувач), що діє на підставі___________________________________________________________, з другої сторони, (далі – Сторони) уклали цей Договір про наступне:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

       Предметом договору є передача Власником Користувачеві відповідно до рішення районної ради від ___________ № ________ у оперативне управління майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району для здійснення господарської діяльності.

       Власник передає Користувачеві в оперативне управління майно, а саме _______________________________________________________ (далі-майно),

                                       

що оформляється актом приймання-передачі, який є невід’ємною частиною цього Договору і підписується уповноваженими представниками Сторін.

 

ІІ. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

 

                  2.1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання-передачі.

                  2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у користувача права власності на передане майно. Майно залишається спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Маньківського району.

       2.3. У випадку прийняття районною радою рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передане йому в оперативне управління, Користувач повинен у місячний строк повернути Власнику зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.

                  2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту приймання-передачі майна.

                  2.5. У разі неповернення майна, зазначеного в акті приймання-передачі збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі протягом одного місяця.

 

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА

 

       3.1. Власник зобов’язується передати майно, зазначене у розділі І цього Договору, відповідно до акта приймання-передачі, який підписується протягом трьох днів з моменту підписання Договору.

       3.2. Власник зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

 

ІV. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

 

       4.1. Прийняти за актом приймання-передачі майно.

        4.2. Використовувати закріплене майно у відповідності за його цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати його збереження, не допускати знищення та псування.

       4.3. Протягом місяця застрахувати передане в користування майно на суму не менш, ніж його балансова вартість. Надати копії договорів страхування Власнику.

       4.4. Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані.

               4.5. Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту.

              4.6. Виконувати усі санітарні норми та правила.

              4.7. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.

              4.8. Дотримуватися протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду.  

              4.9. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

       4.10. У разі відсутності правовстановлюючих документів на нерухоме майно (свідоцтва про право власності, технічної документації), яке закріплюється за Користувачем, останній зобов’язаний протягом 3-х місяців за рахунок підприємства виготовити ці документи.

 

V. ПРАВА ВЛАСНИКА

 

       5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування та оренду згідно відповідних Договорів.

       5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

              5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.

              5.4. Відповідно до чинного законодавства вилучати із користування надлишкове майно, а також майно, яке не використовується та майно, що використовується не за призначенням.

 

VІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

 

       6.1. Використовувати майно на праві оперативного управління для здійснення господарської діяльності.

               6.2. Передавати в оренду майно відповідно до Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 19.07.2016          № 9-1/VІI.

        6.3. Проводити реконструкцію, перебудову, поточний  і капітальний ремонти, технічне переоснащення майна тільки за відповідним дозволом Власника, відповідно до розділу IV Положення про порядок закріплення майна спільної власністі територіальних громад сіл та селищ Маньківського району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління.

       6.4. За погодженням з районною радою пристосовувати майно, передане в користування, до особливостей своєї діяльності.

 

VІІ.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

      7.1. Відповідальність за випадкове знищення та пошкодження майна несе Користувач.

7.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.3. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів у випадку не досягнення згоди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

VІІІ.ТЕРМІН ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

          8.1. Цей Договір вважається укладеним після його підписання та набуває чинності  з моменту підписання Акту приймання-передачі і діє до прийняття рішення районною радою про зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві оперативного управління.

8.2. Договір припиняється також в разі:

прийняття відповідного рішення сесією районної ради;

продажу об’єкта закріплення майна за участю Користувача за рішенням сесії районної ради;

загибелі об’єкта користування;

реорганізації або ліквідації Сторін за договором;

невиконання умов Договору.

8.3. Договір може бути розірвано достроково за погодженням Сторін, а також за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених законом.

   8.4. Договір може бути змінено лише за згодою Сторін, або за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом.

8.5. Зміни та доповнення до Договору можуть вноситися шляхом укладення додаткової угоди до даного Договору.

 

ІХ. ІНШІ УМОВИ

 

          9.1. Взаємовідносини між Сторонами, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

                             9.2. Цей договір складено в 3-х примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

  1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

Власник:

Гадяцька районна рада:

___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис                     ПІБ

“___“ __________________ 20__ р.

М.П

Користувач:

Повна назва Підприємства ___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис               ПІБ

“___“ ________________ 20__ р.

М.П.