ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

                        районної програми «Надання медичної допомоги

                        хворим нефрологічного профілю» на 2014-2017 роки.

 

 

 

 1. Обгрунтування необхідності прийняття проекту Програми.                                      

     Програма надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю розроблена у відповідності до статті 49 Конституції України, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарі у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

 2.  Основними завданнями Програми є:

-здійснення комплексу організаційно-методичних заходів щодо зниження хронічних захворювань нирок;

-постійне забезпечення підвищення професійного рівня осіб, що надають допомогу хворим на хронічну ниркову  недостатність;

-забезпечення якісного диспансерного спостереження за хворими з хворобами нирок;

-медикаментозне забезпечення  хворих з хронічними хворобами нирок;

-використання всіх форм санітарно-просвітницької роботи серед населення з метою поширення знань з захворювань нирок.

 1. Мета програми:

      Метою програми є зниження захворюваності, інвалідності та смертності від хвороб нирок.

 1. Очікувані результати виконання Програми.

      Виконання програми дасть змогу:

    -зниження  захворювання нирок на 5%;

    -зниження кількості хворих, які знаходяться на гемодіалізі в гемодіалізних центрах;

    - якісне диспансерне спостереження за хворими з хворобами нирок.

 1. Правові аспекти.

        Пункт 1 статті 17 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації».

 

 

 

Головний лікар                                                                                           Ю.М.Кулик

 

 

 

 

 

            МАНЬКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

                                                                                              Голові районної ради

                                                                                              Онищуку В.О.

 

 

 

            Районна державна адміністрація піднімає клопотання про розгляд на сесії районної ради питання про продовження терміну дії районних програм на 2015 ріку.

            Міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я населення Маньківщини», затвердженої рішеннями районної ради від 08.06.2004р. №18-4/ІУ із внесеними змінами рішенням районної ради від 22.03.2012р. №11-10/УІ, від 27.12.2012 №19-10/УІ та від 26.11.2013 №26-4/УІ.

            Районної цільової програми «Цукровий діабет», затвердженої рішеннями районної ради від  05.05.2011 №4-4/УІ та від 26.11.2013р. №26-4/УІ.

            Доручає представити їх на постійних комісіях, на президії районної  ради та сесії районної ради заступнику головного лікаря з медичного обслуговування населення Беляєву В.О.

            В зв»язку з викладеним, просимо надати можливість вказаній особі брати участь у розгляді питання продовження терміну дії програми на 2015 рік та отримувати необхідну інформацію щодо їх проходження.

            Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011р. №2939-УІ програми розміщені на дошці оголошень в поліклініці Маньківської центральної районної лікарні.

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                І.М.Бевз

 

Погоджено:

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                          Т.Ф.Мельник

 

Начальник відділу документообігу та контролю

апарату районної державної адміністрації                             Л.В.Хом»як

 

Завідувач сектору правового забезпечення

апарату районної державної адміністрації                              І.В.Коваль

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                          С.М.Самойленко

 

Головний лікар Маньківської

центральної районної лікарні                                                      Ю.М.Кулик

 

 

 

МАНЬКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

                                                                                              Голові районної ради

                                                                                              Онищуку В.О.

 

 

 

            Районна державна адміністрація направляє на розгляд сесії районної ради проект районної програми «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» на 2014-2017 роки та доручає представити його на постійних комісіях, на президії районної ради та сесії районної ради заступнику головного лікаря з медичного обслуговування населення Беляєву В.О.

            В зв»язку з викладеним, просимо надати можливість вказаній особі брати участь  у розгляді проекту та отримувати необхідну інформацію щодо його проходження.

            Згідно Закону України «Про доступ до  публічної інформації» від 13.01.2011р. №2939-УІ розміщено проект районної програми «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» на 2014-2017 роки на дошці оголошень в поліклініці центральної районної лікарні.

 

            Додатки:

 1. Проект районної програми «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» на 2014-2017 роки.
 2. Пояснювальна записка на 1 аркуші.

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                І.М.Бевз

 

Погоджено:

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                          Т.Ф.Мельник

 

Начальник відділу документообігу та контролю

апарату районної державної адміністрації                             Л.В.Хом»як

 

Завідувач сектору правового забезпечення

апарату районної державної адміністрації                              І.В.Коваль

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації                                          С.М.Самойленко

 

Головний лікар Маньківської

центральної районної лікарні                                                      Ю.М.Кулик

 

 

 

МАНЬКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від “___”__________2014р.                                                 №_____

 

Про продовження терміну дії

районної програми на 2015 рік.

 

 

       Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи клопотання районної державної адміністрації та рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони  здоров»я, материнства, дитинства, соціального захисту населення від «____»_________2014р., районна рада вирішила:

       1.Продовжити термін дії на 2015 рік:

       1.1.Міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я населення Маньківщини», затвердженої рішенням районної ради від 08.06.2004 №18-4/ІУ із внесеними змінами рішеннями районної ради від 22.03.2012 №11-10/УІ, від 27.12.2012 №19-10/УІ та від 26.11.2013 №26-4/УІ;

        1.2.Районної цільової програми «Цукровий діабет» затвердженої рішенням районної ради від 05.05.2011 №4-4/УІ, рішеннями районної ради від 26.11.2013 №26-4/УІ.

        2.Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити виконання зазначених програм.

        3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров»я, материнства, дитинства, соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                 В.О.Онищук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАНЬКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 06.11. 2014р.                № 38-  ____

 

Про районну програму

«Надання медичної допомоги

хворим нефрологічного

профілю» на 2014-2017 роки».

 

 

      Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою зменшення розповсюдженості хвороб сечової системи шляхом їх первинної профілактики, зменшення кількості хворих з вторинним ураженням нирок, поліпшення якості життя та рівня соціальної реабілітації, зниження рівня інвалідізації та смертності населення в районі  районна рада вирішила:

 

        1. Затвердити районну програму  «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» на 2014-2017 роки ( далі – Програма), що додається.

        2. Рекомендувати районній державній адміністрації, іншим виконавцям, зазначеним у Програмі,  забезпечити її виконання та передбачити кошти на реалізацію заходів Програми при формуванні районного  бюджету на відповідний період.

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального забезпечення населення.

 

Голова районної ради                                                             В.О.Онищук

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 06.11.2014 № 38-  /VI

 

 

 

РАЙОННА  ПРОГРАМА

«Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю»

на 2014–2017 роки

              

 

ПАСПОРТ

 

районної   програми «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» на 2014-2017 роки

 

 1.  

Ініціатор розроблення Програми

 

Районна  державна адміністрація

 

 1.  

Дата, номер і назва

розпорядчого документа

органу влади, на основі якого розроблена Програма

Рішення Черкаської обласної ради від 19.09.2014 № 34-5/VI «Про обласну програму «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» на 2014–2017 роки»

 

 1.  

Розробник Програми

Маньківська центральна районна лікарня

 

 1.  

Відповідальний виконавець Програми

Маньківська центральна районна лікарня

 

 

 1.  

Учасники Програми

Маньківська центральна районна лікарня

 

 

 

 1.  

Термін реалізації Програми

2014 - 2017 роки

 1.  

Етапи виконання Програми

2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р.    

 

 1.  

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Районний та обласний бюджети.

 1.  

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

1) коштів районного бюджету:

2) коштів інших джерел

 

 

 

 

 

__________________ тис. грн.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Протягом останнього десятиліття в області, як і в цілому по Україні, спостерігається значне зростання рівня ниркових захворювань. Станом                    на 01.01.2014 майже 1,2 млн жителів України потребували нефрологічної допомоги. Проте, система надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю не здатна забезпечити її належний рівень, у зв’язку з чим постійно зростають кількісні показники інфікування сечової системи, ураження нирок внаслідок цукрового діабету та артеріальної гіпертензії. Окрім того, до 30 відсотків хворих працездатного віку потрапляють до закладів охорони здоров’я з термінальним ступенем хронічної ниркової недостатності, зберегти їх життя можна лише за допомогою методів замісної терапії, а саме: діалізу або трансплантації нирки.

Комплекс проблем, пов’язаних з профілактикою, діагностикою
та лікуванням хвороб сечової системи, не втрачає актуальності як в Україні, так і в усьому світі. Це, насамперед, пов’язано з прогресуючим перебігом хвороб нирок, поступовим зниженням їх функції та необхідністю застосування високовартісної замісної ниркової терапії. 

          З кожним роком в  Маньківському районі збільшується кількість хворих із виявленою патологією нирок.  Згідно даних районного  реєстру станом на 01.09.2014 в районі налічується 2339 хворих (показник 8177 на 100 тис. населення) з хворобами сечостатевої системи. В тому числі: хворих на ниркову недостатність – 348 (показник 1216 на 100 тис. населення), на хронічний пієлонефрит – 373 (показник 1304 на 100 тис. населення). Нині у районі 5 хворих з хронічною нирковою недостатністю ІІІ стадії о є групою ризику розвинення в подальшому хронічної ниркової недостатності, які найбільш вірогідніше будуть потребувати процедури гемодіалізу –  5.

          Станом на 01.09.2014  3  жителя району мають ниркову недостатність термінального ступеню і отримують замісну ниркову терапію у відділенні гемодіалізу Уманської ЦРЛ  філії Черкаської обласної лікарні.

Станом на 01.09.2014 кількість хворих, які отримують лікування методом гемодіалізу - 3 особи.

Доступність надання спеціалізованої допомоги хворим з ураженням нирок достатньо низька, у тому числі через відсутність необхідної кількості медичного обладнання, витратних матеріалів та ліків, при цьому лікування хворих на хронічну ниркову недостатність є дуже дороговартісним.

Тому надання допомоги хворим нефрологічного профілю, яке визначається значною розповсюдженістю хвороб сечової системи, високою вартістю гемодіалізу, перитонеального діалізу, потребує адекватного вирішення цих проблем та підтримки на районному рівні.

 

МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою районної програми «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» на 2014-2017 роки  (далі - Програма) є:

             -комплексне вирішення проблеми профілактики, діагностики та лікування хронічної ниркової недостатності;

              -зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення від хронічної ниркової недостатності;

       -збільшення тривалості та покращення якості життя хворих з хронічною нирковою недостатністю.

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями Програми є:

1. Удосконалення методів профілактики, раннього виявлення, діагностики та лікування захворювань нирок.

2. Поліпшення надання діалізної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю.

3. Постійне оновлення бази даних пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю, що дозволить прогнозувати кількість хворих, що потребують лікування методом діалізної терапії.

4. Підвищення кваліфікації медичних працівників з питань нефрології.

 1. Фінансове забезпечення процедури діалізу.

Основні заходи Програми, визначені у додатку 1 до Програми.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, передбачених на охорону здоров’я в районному   бюджеті, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Розрахований обсяг фінансування Програми подається на розгляд сесії районної  ради та затверджується, виходячи з конкретних завдань та фінансових можливостей районного  бюджету.

Бюджет району  може надавати іншим бюджетам субвенції на надання медичної допомоги хворим, які перебувають на лікуванні замісною нирковою терапією в комунальних закладах охорони здоров’я.

Закупівля послуг з лікування хворих регіону на ниркову недостатність методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності здійснюється за рахунок коштів районного бюджету  та субвенцій з обласного бюджету, відповідно до діючого законодавства в межах затверджених асигнувань.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування визначені у додатку 2 до Програми.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити доступність та покращити якість надання медичної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність, що дозволить             забезпечити відповідну медичну і соціальну реабілітацію хворих на хронічну ниркову недостатність, поліпшити якість життя пацієнтів, знизити рівень інвалідизації та смертності нефрологічних хворих;

знизити захворюваність на хвороби сечової системи шляхом їх первинної профілактики;

збільшити доступність лікування методом діалізу і, відповідно, можливість рятування життя більшій кількості пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю;

знизити ризик інфікування пацієнтів вірусом гепатиту В;

 постійно оновлювати дані національного реєстру хворих на хронічну хворобу нирок;

оптимізувати використання ресурсів галузі охорони здоров’я;

підвищити рівень інформованості населення щодо профілактики та раннього виявлення захворювань нирок.

 

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

 

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на Маньківську центральну районну лікарню. Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься у межах компетенції Маньківської центральної районної лікарні.

Учасник Програми інформує про хід і результати виконання заходів Програми та надає пропозиції з удосконалення її реалізації
до Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації щороку до 30 січня протягом терміну реалізації Програми.

Маньківська центральна районна лікарня надає узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми до 10 лютого, починаючи з 2015 року Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

 

Керуюча справами виконавчого

 апарату районної ради                                                              С.П.Павленко

 

Додаток 1

до Програми

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн), у тому числі, по роках

Очікуваний результат

Всього

в т.ч.

 

2014

2015

2016

2017

 

1.

Організаційні

заходи.

 

 

1.1 Створення комп’ютерного банку даних щодо хворих, які перебувають на лікуванні замісною нирковою терапією і забезпечення функціонування інформаційної системи, його доповнення і корегування.

2014 рік

 

 

 

 

Маньківська центральна районна лікарня

 

Не потребує фінансування.

 

 

 

-

 

 

 

 

Дасть змогу прогнозувати ріст хворих на хронічну ниркову недостатність

 

 

 

1.2. Висвітлення в засобах масової інформації про різні аспекти профілактики та лікування хвороб нирок, методів замісної терапії та донорства органів для трансплантації

 

2014 рік

райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Підготувати  лікаря за фахом „Нефрологія”

2014-2015 роки

РДА

Районний бюджет

В межах затверджених асигнувань

 

 

 

 

 

2.

Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності

Оплата послуг з лікування методом гемодіалізу

2014-2017

роки

РДА, МВК

Районний та обласний   бюджет

 

 

937

52

290

295

300

                               

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

 

 

 Обсяг фінансування,

всього (тис. грн.)

За роками виконання (тис. грн.)

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

1

2

3

4

5

6

Місцеві  бюджети

937

52

290

295

300

Інші

джерела

 

В межах залучених коштів

Всього

937

52

290

295

300

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               ___________