Додаток

                                                                                             до рішення районної ради

                                                                                               від 26.11.2013 № 26-3/VІ

 

Районна цільова соціальна програма протидії

захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.

 

         Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки ( далі – Програма) розроблена на виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 09.08.2013 № 24-4/VI.

         Поширення туберкульозу становить загрозу національній безпеці країни, є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, причиною інвалідності та смертності населення, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності та потребує постійного збільшення обсягу видатків з державного та місцевих  бюджетів.

         Україна посідає друге місце після Російської Федерації серед країн Європейського регіону за показниками захворюваності на туберкульоз.

         В області, районі спостерігається напружена епідеміологічна ситуація з туберкульозу. Так, у 2012 році по Україні показники захворюваності на туберкульоз, його поширеності та смертності від нього становили відповідно 68,1; 135,8 і 15,2 випадків на 100 тисяч населення, по області відповідно 62,87; 151,9, 10,6  по району 69; 114; 10.

         За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні на мультирезистентну форму туберкульозу хворіють 16 відсотків осіб,                           по області - 18, по району - 10.

         Особливу небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією.

         Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на активну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, недостатністю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатній доступ уразливих верств населення до медичних послуг.

         Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з туберкульозом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики, своєчасного виявлення та лікування хворих, шляхом об’єднання зусиль державної влади та громадськості.

Паспорт до Програми наведений  у додатку 1.

 

 

Мета Програми

         Метою Програми є поліпшення епідеміологічної ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу, забезпечення безперебійного доступу хворих  на туберкульоз та осіб з підвищеним ризиком захворювання на нього до якісного лікування, яке відповідає вимогам національних та сучасних міжнародних стандартів, шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

         Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити реалізацію комплексу протитуберкульозних заходів, що можливо шляхом виконання протягом 2013-2016 років таких завдань:

реформування системи надання протитуберкульозної допомоги, зокрема максимальне наближення медичних послуг до хворого, інтеграція надання медичної допомоги, що забезпечить доступ населення до послуг з діагностики  лікування  туберкульозу та догляду за хворими;

розвиток системи амбулаторної допомоги;

розширення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу;

запровадження протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню захворюваності на туберкульоз у закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового перебування осіб і проживання хворих на туберкульоз;

удосконалення механізму надання індивідуальної протитуберкульозної допомоги;

підвищення якості контрольованого лікування туберкульозу через запроваджененя мережі кабінетів контрольованого лікування в систему первинної медичної допомоги;

забезпечення доступності та відповідності міжнародним та  національним стандартам лікування хворих на туберкульоз, в тому числі на мультирезистентний та поєднаний з ВІЛ-інфекцією;

модернізація системи моніторингу та оцінки виконання Програми, роботи закладів охорони здоров’я на місцевому рівні, зокрема здійснення підготовки та навчання відповідних фахівців, удосконалення звітно-облікових форм та індикаторів ефективності роботи,  забезпечити функціонування електронного реєстру осіб хворих на туберкульоз;

посилення взаємодії і координації діяльності центральної районної лікарні, управління соціального захисту населення, сектору у  справах  молоді та спорту районної державної адміністрації, неурядових громадських організацій та районної організації Товариства Червоного Хреста з питань своєчасної діагностики і лікування хворих на туберкульоз, що належить до груп ризику,   в тому числі  бездомних, а також організації контрольованого лікування осіб, хворих на туберкульоз, що звільнились з місць позбавлення волі;

залучення громадських організацій до активної участі у протидії захворювання на туберкульоз, забезпечення захисту населення, що має обмежений доступ до медичної допомоги, формування толерантного ставлення до хворих на туберкульоз і ВІЛ-інфекцію осіб та запобігання їх дискримінації в системі закладів охорони здоров’я;

удосконалення системи освіти у галузі фтізіатрії для медичних працівників, причетних до виконання Програми, представників громадських організацій;

підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання захворюванню на туберкульоз шляхом проведення лекцій, бесід, телепередач, розповсюдження соціальної реклами.

 

Завдання і заходи Програми

         Завдання і заходи спрямовані на виконання Програми, визначені у додатку 2.

 

Фінансове забезпечення

         Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті, передбачених на галузь охорони здоров’я та інших джерел фінансування (державний, обласний бюджет, грант Глобального фонду для боротьби  із СНІДом, туберкульозом, малярією) не заборонених чинним законодавством України.

         Орієнтовні розрахунки фінансового забезпечення районної цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2013-2016 роки  наведені у додатку 3.

 

Очікувані результати

Виконання заходів Програми дасть змогу:

обмежити поширення туберкульозу та ко-інфекції (ВІЛ/туберкульоз) і знизити рівень захворюваності на туберкульоз до 50 випадків на 100 тисяч населення;

стабілізувати смертність від туберкульозу та його наслідків на рівні 10 випадків  на 100 тисяч населення;

досягти зниження рівня захворюваності та смертності від туберкульозу не менше як на 1 відсоток щороку;

запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;

зменшити кількість хворих, що лікуються повторно та перервали курс лікування;

довести відсоток виявлених із застосування методу мікроскопії мазка мокротиння в закладах первинної медико-санітарної допомоги до 4,5 відсотків;

удосконалити систему надання протитуберкульозної допомоги, підготовки і перепідготовки  медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;

забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз не менш ніж у 50-відсоткових випадках;

забезпечити повне одужання 70 відсотків хворих, яким вперше поставлено діагноз туберкульоз;

стабілізувати рівень смертності від ко-інфекції (туберкульоз, ВІЛ/інфекція) шляхом застосування мультирезистентного підходу до надання медичної допомоги таким хворим.

 

Механізм реалізації Програми

         Координацію робіт та контроль за виконанням Програми покладається на Маньківську центральну районну лікарню (далі – ЦРЛ).

         ЦРЛ інформує районну державну адміністрацію та Департамент охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації про хід виконання Програми двічі на рік до 25 червня та 15 січня на період до 2017 року.

 

 

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                                                                 С.П. Павленко