Додаток 

                                                                                       до рішення  районної ради

від 05.05.2011 №4-4/V

                                                                                                     

                                                                                          

 РАЙОННА

ЦІЛЬОВА  ПРОГРАМА «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ»

 на 2011-2013 роки

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

           

 Районна цільова програма „Цукровий діабет” на 2011 – 2013 роки підготовлена відповідно до п. 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Державної цільової програми „Цукровий діабет” на 2009-2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року № 877, рішення обласної ради  від 08.09.2010 № 36-39/V „Про обласну цільову програму "Цукровий діабет" на 2010-2013 роки”.

 

Цукровий діабет –це тяжке прогресуюче захворювання, яке скорочує тривалість життя і погіршує його якість за рахунок таких загрозливих ускладнень як сліпота, гангрена кінцівок, ниркова недостатність, серцево-судинні та судинно-мозкові порушення.

За даними ВООЗ, в економічно розвинутих країнах світу до 4 - 6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет. В Європі питома вага таких хворих становить близько 4 відсотків. В Україні на 1 січня 2009 р. зареєстровано 1 млн.138 тис.120 хворих на цукровий діабет (або 2,5 відсотка чисельності населення). Проте кількість людей з недіагностованою патологією перевищує у 3 - 4 рази. В Маньківському районі на цукровий діабет хворіє 4% населення.

Визначаючи загрозу, яку становить для людства цукровий діабет, Генеральна Асамблея ООН прийняла 20 грудня 2006 р. Резолюцію про цукровий діабет, відповідно до якої витрати, пов'язані з наданням медичної допомоги хворим, оцінюються більш як у 2 - 3 відсотки загальних видатків з охорони здоров'я; майже 80 відсотків припадає на лікування ускладнень, 20 відсотків - на закупівлю цукрознижувальних препаратів і засобів контролю. За даними Міжнародної діабетичної федерації, вартість лікування одного хворого хоча б з одним хронічним ускладненням становить в середньому від 6 до 18 тис. доларів США на рік.

Відповідно до світової статистики, кожні 13 - 15 років кількість хворих на цукровий діабет (далі - хворі) подвоюється. Аналогічна тенденція спостерігається і в Україні - показник захворюваності збільшився з 115,6 (1993 рік) до 248,4 (2008 рік) на 100 тис. населення. Переважно це стосується кількості хворих на цукровий діабет II типу. Ситуація ускладнюється також тим, що при цукровому діабеті II типу спостерігається артеріальна гіпертензія у 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають на цукровий діабет.

       У структурі загальної захворюваності населення району патологія ендокринних органів і тканин займає шосте місце. При цьому 63% ендокринної патології припадає на цукровий діабет.

       Щорічно кількість хворих на цукровий діабет в районі зростає приблизно на 100 осіб, в тому числі на інсулінозалежні форми до 10 осіб. Станом на 01.01.2011 загальна захворюваність на цукровий діабет усіх вікових категорій населення району складала 1092 (або 446 на 10 тис. населення) проти 1030 осіб в 2009 році ( 348,1 на 10 тис. всього населення), відповідно в 2008 – 973 осіб ( 324,8 на 10 тис. всього населення) та  966 (318,3 на 10 тис. населення) у 2007 році.

Показник первинної захворюваності на цукровий діабет серед усіх вікових категорій населення району у 2010 році становив 118 (або 48,2 на 10 тис. населення) проти  105 осіб (або 35,5 на 10 тис. населення) у 2009 та 95 осіб (31,7 на 10 тис. населення) у 2008 році.

      Під диспансерним наглядом на кінець 2010 року в медичних установах району перебувало 1092  особи усіх вікових категорій, хворих на цукровий діабет (або  на 10 тис. населення) проти 976 осіб ( або 329,8 на 10 тис. населення) в 2009 та 925 осіб (308,7) у 2008 році.

 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

 

ПОКАЗНИКИ

 

2007

2008

2009

2010

1.

Загальна захворюваність     

- абсолютна кількість

- на 10 тис. населення

- обласний показник на 10 тис.

- по Україні на 10 тис. населення

 

966

318,3

316,4

 

973

324,8

330,0

 

1030

348,1

342,4

246

 

1092

446,1

353,1

 

2.

Первинна захворюваність 

- абсолютна кількість   

- на 10 тис. населення

- обласний показник на 10 тис.

- по Україні на 10 тис. населення

 

133

43,8

31,2

 

95

31,7

31,3

 

105

35,5

29,8

24,6

 

118

48,2

30,0

3.

Знаходяться під диспансерним наглядом

878

925

976

1092

 

В Т.Ч. ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИЙ ДІАБЕТ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

 

1.

Загальна захворюваність       

- абсолютна кількість

- на 10 тис. населення

- обласний показник на 10 тис.

- по Україні на 10 тис. населення

 

92

30,3

56,8

 

99

33,0

60,3

 

105

41,7

61,9

47,2

 

131

43,4

65,4

2.

Первинна захворюваність     

- абсолютна кількість

- на 10 тис. населення

 - обласний показник на 10 тис.

- по Україні на 10 тис. населення

 

3

1,0

3,3

 

7

2,3

3,6

 

16

4,86

2,5

3,2

 

8

2,6

3,2

3.

Знаходяться під диспансерним наглядом

92

 

95

100

131

 

Основне завдання лікувально – профілактичних закладів, особливо первинної ланки ( фельдшерсько – акушерські пункти, лікарські амбулаторії, дільничні лікарні) – це раннє виявлення симптомів цукрового діабету. З цією метою в усіх лікувально – профілактичних закладах проводиться скринінг- опитування населення по факторах ризику (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, захворювання шлунково – кишкового тракту, шкіри, атеросклероз, туберкульоз, онкозахворювання, вірусні інфекції, черепно – мозкові травми, нефропатії неясної етіології, подагра, ожиріння, спадковість, діти, що народилися з вагою більше 4,5 кг.). Дільничними терапевтами та сімейними лікарями під контролем лікаря-ендокринолога формуються відповідні групи ризику по цукровому діабету. Станом на 01.01.2011 в  групі перебувало 6 тис.839 осіб, в 2010 році проведено обстеження  6 тис.710 осіб (98%).

В лікарнях  та лікарській амбулаторії району з понеділка по п’ятницю проводиться визначення рівня глюкози в крові, лабораторії реактивами забезпечені. Крім того, усім стаціонарним хворим 100% проводиться визначення рівня глюкози в крові.

Всі бригади швидкої допомоги забезпечені глюкометрами та тест – смужками до них для проведення при необхідності дослідження крові на рівень глюкози.

Хворі на цукровий діабет стовідсотково охоплені диспансерним наглядом.

Активно проводиться робота, спрямована на вдосконалення та впровадження методики навчання пацієнтів і членів їх сімей методам само- та взаємодопомоги,  контролю рівня цукру в крові.

В районі нараховується 961 хворий на цукровий діабет 2-го типу, з яких 552 особи ( 54% всіх хворих на цукровий діабет) потребують прийому таблетованих цукрознижувальних препаратів. У зв’язку з недостатнім фінансуванням галузі охорони здоров’я забезпечення населення такими препаратами на пільгових умовах здійснюється в дуже обмеженій кількості. Таку можливість  мають особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (кошти Чорнобильського фонду) та інваліди  Великої Вітчизняної війни (кошти місцевих бюджетів).

 

Наслідками щорічного збільшення кількості хворих на цукровий діабет є і певне збільшення ускладнень даного захворювання. У 2010 році в області зареєстровано 976 дорослих хворих на цукровий діабет з ускладненнями проти 964 осіб у 2009 році . Також збільшується кількість випадків тяжких ускладнень цукрового діабету (діабетична нефропатія з хронічною нирковою недостатністю, діабетична ретинопатія з повною втратою зору,діабетична ангіопатія нижніх кінцівок з   ампутацією ). У 2009-2010 роках в  районі з приводу цукрового діабету було проведено  відповідно по одній операції  з ампутації нижніх кінцівок, у 2008 - жодної.

      Протягом останніх років в Україні збільшується кількість хворих дітей на цукровий діабет, особливо віком до п'яти років, які потребують лікування препаратами інсуліну. Однак в районі за останні роки кількість таких дітей зменшилась. Станом на 01.01.2011 в районі проживала 1 дитина, хвора на цукровий діабет, що становить на 10 тис. дитячого населення 2,3, обласний показник 5,6 (в 2009 та 2008 роках також 1 дитина ) і 1 підліток або на 10 тис. дитячого населення 7,8, обласний показник 14,8 (в 2009 – 1 дитина, 2 особи в 2008 році). За період 2008 – 2010 років нових випадків захворювання на цукровий діабет серед дитячого населення району не було.

За останні роки зросла первинна інвалідність з приводу ускладнень цукрового діабету. Так, у 2010 році вперше стали інвалідами 5 осіб (1,6 на 10 тис. населення), 2009 році – 3 особи (1,2 на 10 тис. населення),  у 2008 році випадків виходу на групу інвалідності з приводу ускладнень цукрового діабету не було.

         Щороку збільшуються видатки для проведення заходів з профілактики, діагностики та лікування хворих, але обсяг таких видатків становить лише 0,5 - 0,8 відсотка загальних коштів, передбачених для галузі охорони здоров'я.

         Високий рівень інвалідності і смертності від ускладнень цукрового діабету є соціальною проблемою, для розв'язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль центральних та місцевих органів влади.

Вирішення проблеми цукрового діабету є однією із найважливіших передумов забезпечення майбутньої повноцінної життєдіяльності населення.

            З метою вирішення зазначеної проблеми розроблено районну цільову програму "Цукровий діабет" на 2011-2013 роки (далі - Програма).

        

 

МЕТА ПРОГРАМИ

 

        Метою Програми є підвищення рівня надання медичної допомоги населенню щодо профілактики та лікування цукрового діабету.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

       Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно забезпечити ряд заходів спрямованих на:

         - підвищення  рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету та його ускладнень;

         - покращення  рівня своєчасного виявлення цукрового діабету шляхом проведення постійного скринінгу;

         - забезпечення  закладів охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

         - створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров’я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення;

         - удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет;

         - підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики розвитку цукрового діабету і його ускладнень.

                                          

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті по галузі «Охорона здоров`я», цільових коштів Державного бюджету України, обласного бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством.

       Обсяг бюджетних коштів визначатиметься щороку, виходячи з фінансових можливостей відповідних бюджетів.

        

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


 
Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити рівень компенсації цукрового діабету у дорослих - з 3 до 9, у дітей - з 10 до 25 відсотків;

- зменшити кількість ускладнень цукрового діабету - діабетичних гангрен з 0,7 до 0,55 відсотка, діабетичної ретинопатії з 50 до 35 відсотків загальної кількості хворих, ампутацій стопи з приводу цукрового діабету з 6,4 до 5,5 випадків на 100 тис. населення;

- зменшити кількість дітей з важкими гіпоглікемічними станами на 10% щороку;

- знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед хворих працездатного віку) внаслідок ускладнень цукрового діабету з 1,2 до 1,0 на 10 тис. населення, а рівень смертності – з 6,8 до 6,5 на 100 тис. населення.

 

МЕХАНІЗМ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ

 

Координація виконання Програми здійснюватиметься відділом  охорони здоров’я райдержадміністрації.

Виконавці заходів інформують відділ охорони здоров’я райдержадміністрації: до 01 липня, 10 січня на період до 2013 року. Два рази на рік виконання  (липень, грудень)  Програми заслуховується на постійній комісії районної ради з питань охорони здоровя, материнства, дитинства та соціального захисту населення .

Узагальнену інформацію про хід та результати Програми відділ охорони здоров’я райдержадміністрації подає Головному управлінню охорони здоров’я та медицини катастроф  облдержадміністрації щорічно до 10 липня та 20 січня.

Внесення змін до Програми здійснюється районною радою за поданням районної державної адміністрації.

 

Додатки до програми:

         1.  Паспорт Програми на 1 аркуші;

         2.  Перелік завдань та заходів районної цільової програми «Цукровий діабет» на 2010 – 2013 роки на 4 аркушах;

         3. Розрахунки фінансового забезпечення районної цільової програми «Цукровий діабет» на 2011 – 2013 роки (зведення) на 24 аркушах.

        

          

Керуюча справами

виконавчого апарату районної ради                                             С.П.Павленко