Оголошення з проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП "Маньківська ЦРЛ"

 ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол засідання конкурсної комісії  з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Маньківська центральна районна лікарня" Маньківської районної ради  Черкаської області вд 23 жовтня 2019 року № 1

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

для розміщення на офіційному веб-сайті Маньківської районної ради

 

Маньківська районна рада, відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я" (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2018 № 1977 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров’я", рішення районної ради від 08.08.2019 № 38-1/VІІ "Про створення комунального некомерційного підприємства "Маньківська центральна районна лікарня" Маньківської районної ради Черкаської області", рішення районної ради від 22.10.2019 № 40-19/VІІ "Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Маньківська центральна районна лікарня" Маньківської районної ради Черкаської області», оголошує конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства "Маньківська центральна районна лікарня" Маньківської районної ради Черкаської області.

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ:

1) повне найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Маньківська центральна районна лікарня» Маньківської районної ради Черкаської області;

2) місцезнаходження та юридична адреса: 20101, Черкаська область, Маньківський район, смт Маньківка, вул. Павлова, 16.

 

Комунальне некомерційне підприємство "Маньківська центральна районна лікарня " Маньківської районної ради Черкаської області – підприємство  входить до структури закладів охорони здоров’я, основною метою якого є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Маньківського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

 

Річні призначення у 2019 році комунального некомерційного підприємства "Маньківська центральна районна лікарня" Маньківської районної ради Черкаської області як правонаступника Маньківської центральної районної лікарні становлять 31 089,5 тис.грн, з них: 29 580,7 тис.грн по загальному фонду та 1 508,8 тис.грн по спеціальному фонду. 

Кошти загального фонду спрямовані на:

 • заробітну плату та нарахування–                                 24 312,6 тис.грн;
 • медикаменти  та перев’язувальні матеріали–             738,9 тис.грн;
 • продукти харчування –                                                 270,0 тис.грн;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв–            2 618,8 тис.грн;
 • інші виплати населенню–                                                  71,9 тис. грн;
 • інші  видатки –                                                               1 568,5 тис.грн;

                                                                                        29 580,7 тис.грн.

Із коштів спеціального  фонду за рахунок бюджету розвитку в сумі 1 133,8 тис.грн спрямовано на придбання обладнання  і предметів довгостроковогокористування - 410,0 тис.грн та капітальний ремонт інших об’єктів - 723,8 тис.грн.

 

Структура та чисельність працівників комунального некомерційного підприємства«Маньківська центральна районна лікарня»

Маньківської районної ради  Черкаської області

 

п/п

Назва структурного підрозділу

Кількість штатних одиниць

1.

Адміністративно-управлінський персонал

14,75

2.

Господарсько-обслуговувуючий персонал

25,0

3.

Загально лікарняний персонал

5,0

4.

Патологоанатомічний кабінет

1,25

5.

Автопарк

7,0

6.

Котельня

9,75

7.

Інформаційно аналітичний відділ

6,0

8.

Клініко діагностична лабораторія

10,75

9.

Приймальне відділення

10,25

10.

Відділення променевої діагностики

10,0

11.

Поліклініка

64,5

12.

Фізіотерапевтичне відділення

10,0

13.

Акушерсько - гінекологічне відділення

25,5

14.

Інфекційні боксові палати

14,5

15.

Педіатричне відділення

15,25

16.

Терапевтичне відділення

28,25

17.

Хірургічне відділення

20,0

18.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

23,75

19.

Кабінет функціональної діагностики

1,5

20.

Центральна стерилізаційна

2,25

21.

Госпрозрахункове відділення ортопедичної стоматології

1,25

22.

Госпрозрахункове відділення по проведенню медичних оглядів

2,5

 

Всього посад по центральній районній лікарні

309,00

 

В тому числі:

 

 

Лікарняних посад

62,75

 

Середнього медичного персоналу

120,5

 

Молодшого медичного персоналу

68,25

 

Іншого медичного персоналу

57,5

 

С Т А Т У Т

комунального некомерційного підприємства

«Маньківська центральна районна лікарня»

Маньківської районної ради Черкаської області

 

1. Загальні положення

 

1. Комунальне некомерційне підприємство «Маньківська центральна районна лікарня» Маньківської районної ради Черкаської області (надалі – Підприємство) є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Підприємство створене за рішенням Маньківської районної ради Черкаської області від 08 серпня 2019 року № 38-1/VII  шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров’я «Маньківська центральна районна лікарня» у комунальне некомерційне підприємство. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Маньківської центральної районної лікарні.

2. Підприємство створене на базі комунального майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району Черкаської області і за організаційно-правовою формою є комунальним некомерційним підприємством охорони здоров’я.

3. Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є територіальні громади Маньківського району в особі Маньківської районної ради (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

4. Засновником делеговано окремі повноваження Маньківській районній  державній адміністрації (далі - Орган управління) у межах та обсягах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

5. Підприємство здійснює некомерційну діяльність, спрямовану на забезпечення потреб населення у вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі без мети одержання прибутку.

6. Підприємству заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями Засновника, місцевих органів виконавчої влади та цим Статутом.

9. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня державної реєстрації.

10. Підприємство проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує відповідні ліцензії на проведення діяльності у сфері охорони здоров’я в установленому законом порядку.

 

 1. Найменування та місцезнаходження

 

1.   Найменування:

Повна назва – Комунальне некомерційне підприємство «Маньківська центральна районна лікарня» Маньківської районної ради Черкаської області Скорочена назва – КНП «Маньківська ЦРЛ».

2. Місцезнаходження Підприємства:

вул. Павлова, будинок 16, смт Маньківка, Черкаська область, Україна 20101

 тел./факс: (04748) 6-14-46, e-mail: man_likarnya@ukr.net

 

 1. Мета та предмет діяльності

 

1. Основною метою створення Підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Маньківського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом, ефективного використання майна, інших ресурсів Підприємства;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги населенню;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання вторинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги населенню Маньківського району;

визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

залучення медичних працівників для надання вторинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

здійснення закупівлі, зберігання та використання лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), виробів медичного призначення, медичного обладнання, інвентарю та інших засобів, необхідних для функціонування Підприємства та його підрозділів;

координація діяльності лікарів із надання вторинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами третинної медичної допомоги, санаторіями, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами, та правоохоронними органами;

надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань;

медична практика за спеціальностями, вказаними в ліцензії;

забезпечення потреби населення району в кваліфікованій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі;

вивчення, впровадження у практику роботи стаціонару Підприємства та поліклінічних структурних підрозділів сучасних методів і засобів діагностики і лікування, створення умов для творчої праці лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу;

за необхідності – своєчасне та обґрунтоване направлення хворих на стаціонарне лікування в обласні заклади та інші провідні клініки України (спеціалізовані центри);

організація роботи з охорони материнства і дитинства;

забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами, матеріально-технічними та медикаментозними ресурсами, транспортом;

правовий, соціальний і професійний захист медичних працівників;

ліцензована у встановленому порядку діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;

огляд на стан сп’яніння алкогольного та наркотичного походження;

профілактичні медичні огляди населення, в т.ч. наркологічні профілактичні огляди, медико-психологічні огляди водіїв та працівників інших професій, в т.ч. попередні, періодичні, позачергові;

організація і надання платних послуг населенню району відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку, а також па підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження листків непрацездатності, надання трудових рекомендацій хворим, що потребують переводу на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих до медико-соціальних експертних комісій;

проведення різноманітних заходів, спрямованих на зміцнення і захист здоров’я населення, запобігання захворюванням, забезпечення надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги;

залучення до консультацій хворих висококваліфікованих спеціалістів з обласних лікувально-профілактичних закладів та працівників науково-дослідних інститутів;

організація постійного підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу;

аналіз стану фінансового забезпечення Підприємства і його структурних підрозділів та розробка фінансових планів;

утримання будівель, споруд і технічних засобів Підприємства та його підрозділів у належному стані;

належна експлуатація та функціонування медичного обладнання у підрозділах Підприємства;

контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах Підприємства;

облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

планування ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням та інвентарем;

надання майна в оренду за згодою Засновника;

прийом та розгляд звернень громадян в межах компетенції;

організація проходження навчально-виробничої та переддипломної практики студентами медичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та створення бази для проходження платної та безоплатної інтернатури випускниками медичних навчальних закладів;

організація заготівлі сільськогосподарської продукції з метою поліпшеного харчування хворих;

здійснення діяльності з водопостачання;

здійснення переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

Підприємство здійснює також інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України, які відповідають меті та предмету діяльності, що передбачені даним Статутом.

 

 1. Правовий статус

 

1. Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділене усіма правами юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2. Підприємство є юридичною особою публічного права.

3. Підприємство користується майном, що є комунальною власністю територіальних громад сіл та селищ Маньківського району та закріплене за ним на праві оперативного управління.

4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, надає медичні послуги згідно відповідної ліцензії на медичну практику та інші види діяльності, передбачені цим Статутом.

5. Збитки завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

7. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки в  Державному казначействі України, банківських установах на території  України, свої  гербову  печатку та штампи встановленого  зразка,  фірмовий  бланк, інші необхідні реквізити.

8. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями та розпоряджається грошовими коштами відповідно до чинного законодавства.

9. Трудовий розпорядок в Підприємства визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, який затверджується трудовим колективом за поданням адміністрації та профспілкового комітету на основі відповідних типових правил.

10. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

11. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

12. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних фондів. У разі недостатності таких коштів та майна у Підприємства відповідальність за його зобов’язаннями несе Засновник.

13.Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Засновника.

14. Підприємство має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням із Засновником.

15. Підприємство в своїй діяльності має право взаємодіяти з усіма лікувально-профілактичними закладами, що знаходяться в області та за її межами.

 

 1. Статутний капітал. Майно та фінансування Підприємства

 

1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

3.Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

комунальне майно, передане Підприємству в оперативне управління відповідно до рішення про його створення;

кошти місцевих бюджетів (бюджетні кошти);

власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

цільові кошти;

кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

майно, придбане в інших юридичних або фізичних осіб;

майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

надходження коштів на виконання програми соціально-економічного розвитку району, програм розвитку медичної галузі;

майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

кошти, отримані за договором про закупівлю медичних послуг з місцевих бюджетів, доходи, одержані від надання медичних послуг на платній основі за рахунок інших джерел фінансування, а також від інших видів господарської діяльності;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

кошти з Національної служби здоров’я;

інші джерела, не заборонені законодавством.

вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

4. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється Статутний капітал у розмірі 3 341 246, 45 грн (три мільйони триста сорок одна тисяча двісті сорок шість гривень 45 копійок) шляхом надання районною  радою на праві оперативного управління комплексу будівель та об’єкта житлової нерухомості (багатоквартирний житловий будинок), розташованих за адресою:  смт Маньківка,  вул. Павлова,16.

5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника та згідно його рішення.

6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та за попередньою згодою Засновника.

7. Підприємство самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Права та обов’язки

1. Підприємство має право:

Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.

Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я та лікувально-профілактичними закладами первинного, вторинного та третинного рівнів, науковими установами, фізичними особами - підприємцями.

Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

Здійснювати діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів через аптечну мережу та використання                  їх у відділеннях Підприємства за медичними показами.

Здійснювати діяльність з водопостачання.

Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

Набувати майнові та особисті немайнові права.

Користуватися комерційними та банківськими позиками за згодою Засновника.

Бути позивачем, відповідачем та третьою стороною в судах.

Здавати в довгострокову оренду приміщення, майно, прилади та реалізувати основні фонди за погодженням з Засновником, якщо                        це не суперечить законодавству.

Співпрацювати з іноземними партнерами.

        Одержувати благодійні пожертвування, внески, використовувати їх для покращення матеріально-технічної бази Підприємства.

        Страхувати власне майно.

        Відкривати поточні та інші рахунки в установах Державної  казначейської служби України та банківських установах на території України.

Вживати необхідних заходів для збереження власної комерційної таємниці та майна.

Надавати платні послуги із зубного протезування громадя за затвердженими тарифами або на договірній основі.

Здійснювати інші види діяльності, передбачені цим Статутом.

Надавати медичні та інші послуги на платній основі згідно з  чинним законодавством України.

Користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством України. 

Підприємство має право на недоторканність ділової репутації,  на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права.

 

2.Обов’язки Підприємства:                                                           

Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Засновника, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

Надавати вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню.

Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових

платежів з урахуванням своєї статутної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

 

 1. Умови та порядок надання медичних послуг Підприємством

1. Підприємство має право безпосередньо надавати лише ті види медичних послуг та медичної (лікувально-профілактичної) допомоги, що дозволені йому на підставі відповідної ліцензії та результатів державної акредитації.

2. Організовувати, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством.

3. Єдиною підставою для отримання медичних послуг у Підприємстві є стан здоров’я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в конкретної особи відповідних медичних показань. Підприємство не має права відмовляти у наданні медичних послуг будь-якій особі через те, що постійне місце її проживання знаходиться поза межами Маньківського району чи області чи з огляду на інші, не пов’язані зі станом здоров’я обставини.

4. Черговість доступу осіб, які звернулися до Підприємства, до медичних послуг регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров’ю конкретної особи.

5. Госпіталізація у стаціонарні відділення Підприємства здійснюється лише у разі наявності в пацієнта медичних показань, що зумовлюють необхідність цілодобового медичного контролю за станом здоров’я пацієнта та/або цілодобового безперервного медичного втручання, які не можуть бути забезпечені поза стаціонаром, або у разі, коли госпіталізація є обов’язковою у зв’язку з вимогами законодавства.

6. Рішення про госпіталізацію у стаціонарні відділення Підприємства приймається лікарем, уповноваженим на це Директором Підприємства, після ознайомлення зі станом здоров’я особи та отримання згоди цієї особи, її законного представника (за винятком випадків, коли згідно з законом така згода для госпіталізації не потрібна).

7. У разі, коли стан здоров’я особи вимагає невідкладної госпіталізації до Підприємства, але при цьому в Підприємства відсутні вільні місця, або Підприємство не має права надавати необхідні зазначеній особі медичні послуги за умовами ліцензування та державної акредитації, або госпіталізація зазначеної особи до Підприємства є неможливою за епідеміологічними умовами та критеріями, Підприємство після надання невідкладної допомоги забезпечує, в разі потреби, перевезення пацієнта до іншого закладу охорони здоров’я за попереднім погодженням цього питання з відповідним закладом охорони здоров’я. При цьому до іншого закладу охорони здоров’я, куди спрямовується пацієнт, передається копія відповідної медичної документації з інформацією про стан здоров’я особи та заходи, вжиті на Підприємстві.

8.  Якщо інше не передбачено законодавством, виписка з стаціонарних відділень Підприємства здійснюється у разі:

         коли стан здоров’я госпіталізованої особи не вимагає подальшого лікування в умовах стаціонару;

          наявності бажання госпіталізованої особи чи її законного представника;

         коли госпіталізована особа порушує правила внутрішнього розпорядку Підприємства, але при цьому відсутня небезпека того, що відмова від продовження перебування такої особи в стаціонарі чи припинення надання їй медичних послуг можуть спричинити безпосередню загрозу для її життя чи здоров’я або для життя чи здоров’я інших осіб.

9.  Якщо законний представник госпіталізованої особи наполягає на виписці цієї особи із стаціонарного відділення Підприємства, а стан здоров’я зазначеної особи вимагає продовження лікування в стаціонарних умовах, Директор Підприємства чи уповноважений ним лікар може відмовити у виписці до моменту винесення рішення у цій справі відповідним органом опіки та піклування чи судом, за винятком випадків, коли законодавством встановлений інший порядок вирішення цього питання.

10.  Особа, яка вимагає виписки зі стаціонарного відділення Підприємства за власним бажанням, повинна бути поінформована лікарем про можливі наслідки, які можуть бути спричинені для її здоров’я припиненням лікування у стаціонарі. Така особа має письмово засвідчити факт виписки з лікарні за власним бажанням та отримання зазначеної у цьому пункті інформації лікаря. У випадку відмови особи від такого - лікар, комісійно, зобов’язаний зробити відповідний запис у медичній документації зазначеної особи.

11.    Якщо законний представник, опікун чи піклувальник не забирає неповнолітню чи недієздатну особу після виписки зі стаціонарного відділення Підприємства, Підприємство має невідкладно повідомити про це місцеву раду за місцем проживання виписаної особи для вирішення питання щодо транспортування такої особи до постійного місця проживання.

12.    При наданні медичних послуг Підприємство зобов’язане забезпечувати дотримання відповідних пов’язаних з наданням медичної допомоги особистих немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншими законами України.

 

 1. Відшкодування вартості та оплата медичних послуг, що надаються Підприємством

1. Громадянам, які постійно проживають на території Маньківського району Черкаської області, всі медичні послуги, за винятком тих, що входять до переліку платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, Підприємство надає безоплатно за рахунок фінансових ресурсів, що передаються йому згідно з договором про закупівлю медичних послуг за кошти Національної Служби здоров’я України, власних коштів, районного, сільських та селищного бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад та інших джерел, не заборонених законом, у межах фінансового плану.

2. Вартість платних послуг, що входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках, визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно з вимогами законодавства.

3. Вартість медичних послуг, наданих Підприємством у зв’язку з настанням визначеного законом страхового випадку особам, застрахованим за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відшкодовується за рахунок коштів відповідного фонду соціального страхування в порядку, встановленому законом.

4. Вартість послуг Підприємства, пов’язаних з наданням медичної допомоги особам з інвалідністю в рамках індивідуальної програми реабілітації згідно з Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» відшкодовується за рахунок коштів фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

5. Особа, стан здоров’я якої не вимагає подальшого лікування в умовах стаціонару, з моменту, визначеного консиліумом або лікарем, усі витрати на забезпечення покриття собівартості її перебування в стаціонарних відділеннях Підприємства відшкодовує за власний рахунок. Собівартість витрат, пов’язаних з продовженням перебування у стаціонарних відділеннях Підприємства неповнолітніх чи недієздатних осіб, стан здоров’я яких не вимагає подальшого лікування у стаціонарі, відшкодовується батьками чи іншими законними представниками таких осіб.

6. Особа, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння, всі витрати за надання Підприємством медичних послуг несе за власний рахунок у разі, коли сп’яніння є єдиною та безпосередньою причиною, що зумовила необхідність надання такій особі медичної допомоги, а факт сп’яніння підтверджений результатом дослідження, проведеного в порядку, встановленому законодавством.

7. Надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, особам, які мають статус біженців, здійснюється в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

8. У разі залучення Підприємства до надання медичних послуг в рамках здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України, місцевих бюджетів у порядку та на умовах, встановлених законодавством.

 

9. Управління підприємством та громадський  контроль за його діяльністю

1.Управління Підприємством здійснює Засновник та Орган управління.

2. Засновник здійснює повноваження, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

3. Орган управління здійснює організаційно-методичне керівництво, спрямовує діяльність Підприємства на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, є головним розпорядником коштів районного бюджету, забезпечує контроль за діяльністю Підприємства відповідно до чинного законодавства України та делегованих Засновником повноважень.

4. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Маньківської районної ради та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

5. Засновник:

визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує план діяльності (план розвитку) та звіти про його виконання;

затверджує статут Підприємства та вносить до нього зміни;

затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

не втручається в оперативно-господарську діяльність Підприємства, пов’язану з веденням професійної діяльності у відповідності до цього Статуту;

дає погодження Підприємству на укладання договорів про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;

погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положень про них, погоджених із Засновником та затверджених наказом Директора Підприємства;

здійснює контроль за ефективністю використання майна та спільної власності територіальних громад сіл та селищ Маньківського району, що закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

6. Директор Підприємства:

діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи, видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника;

організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів;

несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого йому комунального майна і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові до виконання для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

         у строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;

приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю, рішення в сфері трудових відносин. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

звітує про діяльність Підприємства перед Засновником, готує на його запит відповідні документи;

вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства та рішень Засновника;

призначає на посаду та звільняє з посади медичного директора, своїх заступників, головного бухгалтера Підприємства, керівників структурних підрозділів Підприємства та інших працівників;

забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів в межах фінансування;

затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

1) положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

2) порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

3) порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

за погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління;

у разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати ним свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками;

несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством;

вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Директором Підприємства.

при Підприємстві можуть утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом Директора Підприємства та погоджуються з Засновником.

 

 1. . Структура підприємства

 

1. Структура та гранична чисельність Підприємства визначається у відповідності до чинних нормативних вимог за пропозицією Директора та погоджується  із Засновником.

2. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором Підприємства.

3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Директором.

4. Штатний розпис Підприємства Директор визначає на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

                             

    11. Повноваження трудового колективу

 

1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор  Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і система оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним з Засновником.

8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

 

 1. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

 

1. Головними критеріями ефективності господарської діяльності Підприємства є виконання його фінансового плану та зобов’язань, встановлених договором про надання Підприємством медичних послуг за кошти місцевих  та держаного бюджетів.

2. Підприємством здійснюється розподіл рахунків для обліку основного виду діяльності (надання безкоштовних послуг населенню) та додаткової діяльності від надання платних послуг.

3. Якщо по завершенню фінансового року після здійснення всіх витрат на забезпечення надання медичних послуг згідно з договором про надання таких послуг за рахунок коштів районного бюджету, покриття матеріально-технічних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплату відсотків по кредитах банків, сплати податків та інших обов’язкових платежів у розпорядженні Підприємства є залишок коштів, то ці кошти зараховуються до резервного фонду Підприємства, який має бути розміщений на спеціальному цільовому рахунку Підприємства. До цього резервного фонду також зараховуються кошти, що передаються Підприємству у вигляді добровільних благодійних пожертв та гуманітарної допомоги.

4. Кошти резервного фонду можуть бути використані тільки для розвитку людських та матеріально-технічних ресурсів Підприємства з метою поліпшення якості медичних послуг, надання яких згідно з розділом 3 цього Статуту складає мету і предмет діяльності Підприємства, та на покриття фінансового дефіциту, що утворився протягом попереднього звітного періоду.

5. Для покриття дефіциту фінансових ресурсів Підприємство має право, за згодою Засновника, взяти банківську позику, використати кошти резервного фонду або отримати додаткові кошти від Засновника.

6. Рішення про використання коштів резервного фонду для покриття фінансового дефіциту Підприємства може бути прийняте тільки Засновником на основі відповідної погодженої пропозиції Директора.

7. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік і веде бухгалтерську та статистичну звітність в порядку та за формами, встановленими Кабінетом Міністрів України для суб’єктів господарської діяльності, що мають статус підприємства.

8. Підприємство здійснює володіння та користування природними ресурсами у встановленому законодавством порядку.

 

 1.  Контроль та перевірка діяльності

 

1.  Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

2.  Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

3.  Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

4.  Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

5.  Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та законодавству.

 

 1.  Припинення діяльності

1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

9. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. Порядок внесення змін до статуту Підприємства

1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника відповідно до чинного законодавства України.

2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДИРЕКТОРА

комунального некомерційного підприємства «Маньківська центральна районна лікарня» Маньківської районної ради Черкаської області

     1) посадовий оклад в розмірі 4956 грн.

Розмір посадового окладу протягом дії Контракту може бути переглянутий у випадках введення в дію інших законодавчих актів про оплату праці;

     2) надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50 % до посадового окладу;

     3) інші доплати та надбавки, передбачені чинним законодавством України.

Крім того, директору можуть виплачуватися:

1) премія у межах фонду оплати праці відповідно до рішення районної ради;

2) матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу раз на рік.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування"  або "Публічне управління та адміністрування" або "Право" або "Соціальні та поведінкові науки" або "Гуманітарні науки" або "Охорона здоров’я"  та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".

Стаж роботи: не менше 5-ти років на керівних посадах.

 

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ

ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів,що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки: про стан здоров’я; щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,

затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до

абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатанному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

     план реформування закладу протягом одного року;

     заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

    пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

    пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Зазначені документи подаються в Маньківську районну раду:

вул. Шевченка, 9, Маньківка, індекс 20100, контактний телефон 6-25-00,

6-30-50; телефон для довідок 6-19-90.

 

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРЕТЕНДЕНТ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ У РАЗІ:

    неподання ним необхідних документів;

    його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

    наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленному законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

    наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Прийом документів здійснюється з 25 жовтня 2019 року по 20 листопада 2019 року включно.

Конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства "Маньківська центральна районна лікарня "Маньківської районної ради Черкаської області буде проводитись 22 листопада  2019 року  о 10 год. 00 хв., у приміщенні Маньківської районної ради, за адресою: смт  Маньківка, вул. Шевченка, 9.

Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Маньківської районної ради протягом трьох робочих днів з дати його завершення.

 

Голова конкурсної комісії з проведення

конкурсу на зайняття посади директора

комунального некомерційного підприємства

"Маньківська центральна районна лікарня"

Маньківської районної ради Черкаської області                                             

                               

  Світлана ЛЕЩЕНКО